Truyền hình Thanh niên Thành Đoàn TP.HCM

Truyền hình Thanh niên Thành Đoàn TP.HCM

Kế thừa chuyên mục "Tuổi trẻ ngày nay" của Đài truyền hình Tp. Hồ Chí Minh (HTV), 23/11/2000 Truyền hình thanh niên (của Thành đoàn TP.HCM) số đầu tiên chính thức ra mắt trên HTV

HMONG HOT