DJ 4SoCi4L

DJ 4SoCi4L

բարեվ բոլորին ես Պետոմեմ : Ես ապրում եմ Ախալքալակում վորը գտնվում ե Վրաստանում : այս ալիքում կարաք տեսնել REMIXNER, MIXER, RAPER, ԵՎ Երաժշտության հետ կապված ամեն ինչ բաժանորդաքրվեկ եվ սպասեկ նոր գլուխքործոծների

HMONG HOT