[ERIK Cover] Xin lỗi (Apologize) - Original Singer: Mỹ Tâm

Share to Facebook HOT VIDEO
by Bí lùn 1,172

Thực ra đây là lúc tập cho mini show Swing nhưng nghe giọng cậu bé thích quá nên quyết định cut ra làm vid :3 nói chứ sắp thành thánh hát sai lời rồi Thành ơi :))))

HMONG HOT