Hmong News | Nkauj Hmoob Raug Suav Ntes Mus Muag - P1 | Girl was trafficked into China

Share to Facebook HOT VIDEO
by Yaj Muas Xyooj 90,904

Zaj xov xwm no yog hais los txog ntawm ib tus Ntxhais hmoob zoo nkauj heev nyob rau thaj chaw Yên Minh - Hà Giang ( xeev Huj Yaj) teb chaws Nyab Laj uas raug tib neeg dag ntxias coj mus muag rau suav. Tiam sis nws khiav dim los; nws mus tau tau 2 hnub 2 hmo tsis tau mov noj li, nws thiaj khiav dim los mus nyob hauv ib yim Hmoob Suav. Nws thiaj qhia rau lawv, lawv cov hmoob Suav thiaj muab xov tooj hu rau tub ceev xwm thiab muaj nyiaj ntiav tsheb nws los rau sab Nyab laj (Viet Nam). Nws thiaj li los ntsib tus poj Nyab Laj tuaj mus ua laj luam nyob rau sab Suav teb, es tus poj Nyab Laj thiaj coj tus ntxhais no los mus ua ntaub ntawv los tsev. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Peb cov Yeeb Yaj Kiab, Music, Audio thiab lwm yam nyob hauv lub Chanel no tsuas yog ua rau sawv daws saib ua kev lom zem. Yog nej leej twg xav tau, xav yuav, xav coj mus ua lwm yam luam los yog Reproduct... ces yuav tsum yog tau peb tso cai ua ntej. Ua tsaug! This is the video for everyone to see for entertainment. Nobody may be reproduced or used for other purposes such as commerce , trade , reproduce , re- processing ...etc. Thank. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kuv lub FB: https://goo.gl/JY63xE Peb lub website: http://hmongvn.com Youtube: https://goo.gl/OEzBqR

HMONG HOT