NHẠC CÁCH MẠNG 27-7. tri ân các anh hùng liệt sĩ 2017

Share to Facebook HOT VIDEO
by Huy Hà Lội 4,124

Nhạc cách mạng 27-7 là album tổng hợp 10 bài hát hay, là những bài hát đi cùng năm tháng nói về những người mẹ, những người con đã tham gia vào cuộc kháng chiến giải phóng đất nước. Album nhằm tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ Quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

HMONG HOT