Hmong News | Nkauj Hmoob Muag Cev Mus Ua Hauj Lwm - P1 | Cia Xib Fwb Aim

Share to Facebook HOT VIDEO
by Yaj Muas Xyooj 231,140

hmong news - Zaj xov xwm no yog ib zaj xov xwm muaj tseeb nyob rau hauv peb lub xeev Son La - Nyab Laj teb. Vim li ntawv, hnub no kuv muab coj los piav tso qhia peb ib tsoom hmoob sawv daws tau paub. Thov nej sawv daws saib es coj mus hloov txhim kho peb hmoob lub neej kom zoo dua. Peb tsis txhob mus xyaum ua li no lawm, tsam thaum kawg lub neej puas thiab raug ntes mus nyob nkuaj li zaj xov xwm no. ------------------------------------------- Peb cov Yeeb Yaj Kiab, Music, Audio thiab lwm yam nyob hauv lub Chanel no tsuas yog ua rau sawv daws saib ua kev lom zem. Yog nej leej twg xav tau, xav yuav, xav coj mus ua lwm yam luam los yog Reproduct... ces yuav tsum yog tau peb tso cai ua ntej. Ua tsaug! This is the video for everyone to see for entertainment. Nobody may be reproduced or used for other purposes such as commerce , trade , reproduce , re- processing ...etc. Thank. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kuv lub FB: https://goo.gl/JY63xE Peb lub website: http://hmongvn.com Youtube: https://goo.gl/OEzBqR Twitter: https://twitter.com/muas_xyooj?lang=vi

HMONG HOT