Pog Nplaum ( Cua Yaj ) Mob Cancer


Ua neej nyob tsis muaj leej twg xav tau tus mob phem zoo li pog nplaum los yog cua yaj kuv xav thov kom peb hmoob thoob qab ntuj tsis hais nyob lub teb chaws twg peb koom siab pab ib zaug kom lwm haiv neeg pom tias peb hmoob tsis yooj yim li xav.qhov loj xav paub tias peb hmoob puas tseem sib hlub li qub. UA TSAUG .................................................................................................................... Leej twg xav Donation mus pab cua Donate raws li cov account no PayPal Account. tseemxavuaneeg@gmail.com TMB Bank Account No. 356-2-29560-4 Name Jua Saeyang จัว แซ่ย่าง Moneygram Name Surachai Shaoviwat Thank for Donating.

HMONG HOT