Hmoob raug dag poob nyiaj

Share to Facebook HOT VIDEO
by Lajsiab Video 14,891

Kwv tij neej tsa hmoob raug lub tuam txhab tso nyiaj hu ua Aseanface dag ntxias tso nyiaj yuav commission txog thaum kawg tsis tau dab. Feem coob yog raug dag los ntawm peb cov tub ntxhais hluas hmoob uas tuaj mus kawm ntawv nyob rau nram nroog xws lis Dongdok University nyob rau hauv Vientiane. Thaum lawv pom tej no ces lawv yuav mus yaum kom niam txiv pej xeem uas hyob rau tom vaj tom tsev muag nyuj muag twm nqa lawm tsheej pob nyiaj tuaj mus tso loj xov tej me nyiaj qab nas.

HMONG HOT